Privacy

29-08-2018 00:00

Jouw recht op privacy.

S-Plus en S-Sport // Recreas vzw verwerkt een aantal persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar activiteiten. Zij is zich hiervan bewust en hecht veel belang aan het respect voor jouw privacy. De vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het bijzonder.

De privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie precies omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonsgegevens verwerkt worden en over welke rechten je omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens beschikt.

Men kan de privacyverklaring lezen op : https://www.s-sportrecreas.be/privacyverklaring