Bowling in samenspraak met S-Sport/Recreas Oudenaarde

18-06-2024 14:00

Dinsdag 18 juni 2024

Bowling om 14 uur in Bowling Stones, Gobelinstraat 1 te Oudenaarde.

Twee spelletjes na elkaar met daarna koffie/thee met 2 pannenkoeken

Afwezigheid melden voor vrijdag 14 juni aan Ides Dubelloy, 0497/10.92.05 of dubelloy.ides@telenet.be